Područja rada

TRGOVAČKO PRAVO I PRAVO DRUŠTAVA

 • Priprema i sastavljanje dokumentacije za osnivanje i upis trgovačkih društava
 • Prijenos i stjecanje poslovnih udjela društava
 • Preoblikovanje trgovačkih društava
 • Savjetovanje i sastavljanje dokumenata u postupcima statusnih promjena društava
 • Pravno savjetovanje i izrada ugovora iz područja trgovačkog prava i prava društava
 • Zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova
 • Stečaj i likvidacija
 • Postupak predstečajne nagodbe


STVARNO I ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • Provjera statusa nekretnine u katastru i zemljišnim knjigama
 • Postupci dubinskog snimanja nekretnine
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora vezanih za stjecanje ili opterećenje nekretnine
 • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji
 • Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige
 • Ishođenje dozvola i odobrenja


POMORSKO PRAVO

 • Kupoprodaja brodova
 • Upisi brodova i hipoteka na brodovima
 • Jahte
 • Sastavljanje  ugovora
 • Pomorsko dobro i koncesije


OVRŠNO PRAVO, OSIGURANJE I NAPLATA TRAŽBINA

 • Naplata potraživanja u ovršnom postupku pred sudovima i javnim bilježnicima
 • Pravno savjetovanje i zastupanje u svim vrstama ovršnih postupaka
 • Provjera boniteta protustranke
 • Zastupanje u postupcima osiguranja tražbine privremenim i prethodnim mjerama


UPRAVNO I CARINSKO PRAVO

 • Zastupanje u upravnim postupcima
 • Zastupanje u upravnim sporovima
 • Zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
 • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora


STATUSNA PRAVA FIZIČKIH OSOBA

 • Privremeni boravak u Republici Hrvatskoj
 • Stalni boravak u Republici Hrvatskoj
 • Državljanstvo
 • Digital nomads

U cilju postizanja većeg stupnja stručnosti i osiguravanja potpune pravne pomoći strankama Odvjetnički ured Bojana Šikanjića surađuje i s drugim odvjetničkim uredima, specijaliziranim institucijama, te stručnim fizičkim i pravnim osobama.