Biografija

Bojan Šikanjić (1983.) diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2009. godine, a pravosudni ispit položio je 2012. godine.

Odvjetničku praksu, kao vježbenik, odradio je u Odvjetničkom društvu STANIĆ I PARTNERI d.o.o. iz Rijeke u periodu od 2010. godine do 2014. godine nakon čega je u svibnju 2014. godine otvorio samostalni odvjetnički ured sa sjedištem u Rijeci.

Uz stalno stručno usavršavanje u pravnoj struci, dodatno se, tijekom 2011. godine, obrazovao na Filološkom fakultetu Državnog Sveučilišta u Sankt-Petersburgu (ruski jezik).

Stalni je sudski tumač za ruski jezik od 2013. godine.

Članstva:

  • Hrvatska odvjetnička komora
  • IARL - Međunarodna asocijacija odvjetnika - govornika ruskog jezika
  • Odvjetnička komora KazBar iz Kazahstana